Baza potwierdzeń wydawanych na potrzeby spełnienia zgodności wprowadzonych zmian konstrukcyjnych w pojeździe z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022)